Работилница

SLA машини

ЦПУ машини

Машини за вакуумско леење

Машини за мелење

Работилница за мувла

Машина за мелење

ЕДМ машина

ЦПУ машини

Работилница за инјектирање

Машина за мелење

Машина за минирање песок