Xưởng

Máy SLA

Máy CNC

Máy đúc chân không

Máy phay

Xưởng khuôn

Máy nghiền

Máy EDM

Máy CNC

Xưởng tiêm

Máy nghiền

Máy phun cát