Семинар

SLA машиналары

CNC машиналары

Вакуум менен куюучу машиналар

Фрезердик станоктор

Көгөрүү цехи

Жаргылчак машина

EDM машина

CNC машиналары

Инъекциялар боюнча цех

Жаргылчак машина

Кумду жардыруучу машина