Dielňa

SLA stroje

CNC stroje

Vákuové odlievacie stroje

Frézky

Dielňa na plesne

Brúska

EDM stroj

CNC stroje

Injekčná dielňa

Brúska

Pieskovací stroj