ورکشاپ

د SLA ماشینونه

د CNC ماشینونه

د خلا کاسټینګ ماشینونه

سيلوګانو ماشينونه

صندوق ورکشاپ

تفاله د ماشین

د EDM ماشین

د CNC ماشینونه

د انجیکشن ورکشاپ

تفاله د ماشین

د شګو د چاودنې ماشین