कार्यशाळा

एसएलए मशीन

सीएनसी मशीन्स

व्हॅक्यूम कास्टिंग मशीन

मिलिंग मशीन

मोल्ड कार्यशाळा

ग्राइंडिंग मशीन

ईडीएम मशीन

सीएनसी मशीन्स

इंजेक्शन कार्यशाळा

ग्राइंडिंग मशीन

वाळू नष्ट करणारी मशीन